Kraków
Galeria Politechniki Krakowskiej GIL
2018

 

Wystawa Grafiki w Galeri Politechniki Krakowskiej GIL Kraków 2018
  


 

 

„Aby stwierdzić, jak dalece działalność Galerii 'Gil' jest obecna w życiu Krakowa, miasta o wspaniałej tradycji w historii polskiej kultury, wystarczy otworzyć którąś z gazet codziennych lub miesięcznych informatorów kulturalnych, by pod pozycją 'Galerie' znaleźć jej program".
Tak o mieszczącym się obecnie w budynku 10-36 na kampusie Politechniki „Gilu” pisał rektor PK, prof. Marcin Chrzanowski na okoliczność 30-lecia galerii w 2003 roku. Od początku działalności była ona miejscem, gdzie uczelnia - jako instytucja wyższej użyteczności publicznej - realizuje swoją misję kulturalną.

Powstanie galerii w 1973 r. (kadencja rektorska prof. Władysława Muszyńskiego) zbiegło się z otwarciem Klubu Pracowników PK w gmachu Wydziału Chemii, gdzie funkcjonowała do 1993 r. Wśród zaproszonych gości był wybitny grafik i dziennikarz, Stefan Papp, który zastanawiając się przy filiżance kawy nad nazwą galerii wykrzyknął nagle: „A niech to będzie 'Gil!'”

Dlaczego właśnie „Gil”? Tego nie wiedziała nawet pierwsza kierowniczka obiektu - Maria Balewiczowa. Faktem natomiast jest, że od pierwszej wystawy (prof. Wiktora Zina) w galerii zorganizowano ich już ponad 300. Wśród autorów nie brakuje nazwisk znanych (m.in. Ludomir Śleńdziński, Janina Kraupe-Świderska, Stanisław Rodziński), choć promowano także początkujących, młodych artystów - studentów i absolwentów PK.

Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że pod względem dostępu do sztuki Politechnika Krakowska należy do awangardy polskich uczelni. Jednak działalność galerii nie ogranicza się tylko do sfery kultury. Obecnie „Gil” to przede wszystkim czytelnia studencka z cyklicznie zmieniającymi się wystawami oraz sala konferencyjno-bankietowa ze stałą ekspozycją prac polskich grafików.

Przewodniczącym Rady Artystyczno-Programowej galerii jest prof. art. rzeźbiarz Stefan Dousa, a jej pozostałymi członkami są: dr hab. szt. art. graf. Ryszard Grazda, dr hab. szt. art. rzeźb. Józef Wąsacz, dr hab. inż. arch. Jan Kurek oraz mgr inż. Jan Zych.

Wybrani autorzy prac wystawianych w galerii „Gil”: Grzegorz Bednarski, Tadeusz Boruta, Adam Brincken, Wojciech Ćwiertniewicz. Stefan Dousa, Leszek Dutka, Edward Dwurnik, Ewa Gołogórska-Kucia. Adam Hoffmann, Kazimierz Flaga, Jadwiga Kaim-Otręba, Andrzej Kapusta, Jarosław Kawiorski, Janina Kraupe-Świderska, Stanisław Kuskowski, Sławomir Lewczuk, Ewa Ławrusiewicz, Leszek Misiak, Irena Popiołek, Stanisław Rodziński, Roman Skowron, Ludomir Śleńdziński, Jan Świderski, Stanisław Tabisz, Krystyna Wróblewska, Teresa Zabrzeska, Paweł Zechenter, Wiktor Zin, Jan Zych, Grupa Wprost: Jacek Waltoś, Zbylut Grzywacz, Leszek Sobocki, Maciej Bieniasz, Barbara

 

 

 

 

  


KARYKATURA
karykatura banerek
KARYKATURY NA ŻYWODesign 2018 by MIK