24 PAŹDZIERNIK 2009 GALERIA SYNAGOGA"HANDEL, HANDEL ...PIENIĄDZE"Handel, handel…pieniądze, to tytuł wystawy prac Mirosława Krzyśków w Barczewskiej Galerii Sztuki "Synagoga". Organizatorami byli: Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie, Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Pojezierze" w Olsztynie - Oddział w Barczewie oraz Stowarzyszenie "Artspiracja" z Olsztyna.
Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał prezes oddziału Stowarzyszenia „Pojezierze” , Na wystawie pokazano rysunki i grafiki przedstawiające satyryczne spojrzenie autora na nurtujący wszystkich temat pieniędzy, handlu. Komisarz wystawy pani Anna Korybut-Dziemidowicz. zrecenzowała prace na ekspozycji, Anna Rok dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie przedstawiła autora oraz zacytowała kilka krótkich form literackich w temacie handlu i pieniędzy.

Synagoga została zbudowana w 1847 roku. W 1937 roku barczewska gmina żydowska sprzedała synagogę osobom prywatnym. Dzięki tej sprzedaży i zmianie funkcji nie została zniszczona podczas nocy kryształowej. Pod koniec 1938 roku, w budynku synagogi odbywały się zajęcia modelarsko-warsztatowe.
Podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili w budynku więzienie, które istniało w latach 1941-1945. Po zakończeniu wojny budynek synagogi przez kilka lat stał opuszczony i niszczał.
W latach 1976-1978 przeprowadzono gruntowny remont synagogi i urządzono w niej oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Kolejnym użytkownikiem budynku było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", a następnie w latach 1980-1996 Centrum Tkactwa Warmii i Mazur..
W latach następnych chylący się ku upadkowi budynek gruntownie wyremontowano. Obecnie w synagodze znajduje się Galeria Sztuki "Synagoga", prowadzone przez członków Stowarzyszenia „Pojezierze”.
Murowany, dwukondygnacyjny i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie zbliżonym do prostokąta, w stylu neoklasycznym. Zachowała się ozdobna fasada, rozczłonkowana pilastrami z dużymi otworami okiennymi zamkniętymi półkoliście oraz pięcioboczna apsyda.
FOTO: Archiwum


Design 2005 by MIK