Szumiłowo 2018

 

Festiwal sztuki Ekoart 2018

Festiwal sztuki Ekoart ‘2018/Ecoart Festival ‘2018
Galeria Stodoła Szumiłowo /Stodola Gallery Szumilowo
www.galeriastodola.pl
21.05.2018-03.06.2018
Dzień otwarty 03.06.2018 od godz. 10.00 do godz.20.00 Open Day 03.06.2018 from 12.30 am -07.00 pm
rzeźba-obiekt-rysunek-muzyka-performance/sculpture-object,drawing,music,performance

1. Adriana Majdzińska PL-rzeźba/sculpture,
2. Arvydas Alisanka LT-obiekt/object,
3. Janusz Plota PL-obiekt/object,
4.Czesław Podleśny PL-rzeźba/sculpture,
5. Tanya Preminger IL-obiekt/object,
6. Cestmir Suska CZ-rzeźba/object,
7. Gheorghe Zaharia RO-rzeźba- obiekt/sculpture-object.


Mirosław Krzyśków - karykatury

Czerwiec 2018

 


KARYKATURA
karykatura banerek
KARYKATURY NA ŻYWODesign 2018 by MIK